Skip to content

Finèr er et genuint naturprodukt som er levende og har sin egen unike følelse. Finèr er laget av tynnskåret tømmer (ca. 0,6mm tykt). Våre leverandører prosesserer tre på forskjellige måter for å utnytte treet på optimal måte, og gjøre nytte av hele treet. Skjære -og skjøteteknikk avgjør hvordan finerens endelige utseende blir.